Quy định về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những yếu tố quan trọng và không thể nào thiếu được đối với bất kì một dự án nào để có thể lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất. Để hồ sơ mời thầu đạt yêu cầu thì cần phải được thẩm định bởi những cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vậy chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được pháp luật quy định như thế nào là điều được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu.

Những chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là như thế nào?

chi-phi-tham-dinh-ket-qua-lua-chon-nha-thau

Theo khoản 5, Điều 9 và Điểm d, Khoản 6, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì quy định chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu thì được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu đó là 1.000.000 đồng và tối đa đó là 50.000.000 đồng. Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm hướng dẫn về các chi phí liên quan đến những quá trình lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính sẽ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng những khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực được cấp có những thẩm quyền chấp thuận cho phép tự tổ chức thực hiện hoặc giao cho những tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thì theo việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí thực hiện theo những hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ các hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Theo đó, những trường hợp chủ đầu tư giao một đơn vị trực thuộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì chi phí thẩm định sẽ được xác định theo quy định nêu trên.

Việc thanh toán chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Mức giá bán hồ sơ mời thầuchi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

chi-phi-tham-dinh-ket-qua-lua-chon-nha-thau

Tùy thuộc vào các quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư sẽ quyết định giá bán của hộ hồ sơ mời thầu. Trong trường hợp này đấu thầu quốc tế, mức giá bán hồ sơ sẽ tuân thủ theo những thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp theo đấu thầu trong nước, hồ sơ yêu cầu sẽ có mức giá tối đa là 1.000.000 đồng và hồ sơ mời thầu có mức giá là 2.000.000 đồng .

+ Chi phí lập, thẩm định các hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển – chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi phí lập các hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển có mức giá tối thiểu đó là 1.000.000 đồng và mức giá tối đa đó là 30.000.000 đồng. Chi phí này sẽ được tính bằng 0,05% giá của gói thầu.

Chi phí thẩm định của loại hồ sơ này sẽ có mức giá tối thiểu đó là 1.000.000 đồng và tối đa đó là 30.000.000 đồng.

+ Chi phí lập, thẩm định các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ sẽ yêu cầu mức chi phí lập hồ sơ sẽ được tính bằng 0,1% giá trị của gói thầu. Tuy nhiên với mức giá sẽ nằm trong khoảng tối thiểu từ 1.000.000 đồng đến tối đa đó là 50.000.000 đồng.

Chi phí để thẩm định hồ sơ này có mức giá tối thiểu đó là 1.000.000 đồng và tối đa đó là 50.000.000 đồng, được tính bằng 0.05% giá trị của gói thầu.

+ Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, các hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất – chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi phí đánh giá các loại hồ sơ quan tâm các hồ sơ dự tuyển có giá tối thiểu đó là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng, bằng 0,05 giá trị của gói thầu.

Với các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chi phí để đánh giá loại hồ sơ này sẽ được tính bằng 0,1 giá trị của gói thầu này. Tuy nhiên, mức chi phí sẽ nằm trong một khoảng từ 1 triệu đến 50 triệu đồng.

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn – chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

chi-phi-tham-dinh-ket-qua-lua-chon-nha-thau

Chi phí thẩm định các hồ sơ mời thầu, thẩm định các kết quả hồ sơ dự thầu sẽ căn cứ tại điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP áp dụng đối với các trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Còn đối với trường hợp theo Định mức 957 của Bộ Xây dựng đó là thuê tư vấn thực hiện. Chi phí thẩm định các kết quả hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả hồ sơ dự thầu thì việc xác định chi phí dựa trên những nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và những yếu tố khác.

Căn cứ tại khoản 7 điều 9 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ” 7. Thì chi phí quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này sẽ áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Đối với cca1 trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu ở các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên những nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.”

Lời kết

Qua thông tin trên, thì chúng ta có thể biết được chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho công việc và cuộc sống của mỗi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *